НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРКОВЕ КАТО ЧАСТ ОТ ИНОВАЦИОННИТЕ МРЕЖИ – СРЕДА ЗА НАТРУПВАНЕ НА ЗНАНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В РЕЗУЛТАТ НА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

DLib Repository

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРКОВЕ КАТО ЧАСТ ОТ ИНОВАЦИОННИТЕ МРЕЖИ – СРЕДА ЗА НАТРУПВАНЕ НА ЗНАНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В РЕЗУЛТАТ НА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Show full item record

Title: НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРКОВЕ КАТО ЧАСТ ОТ ИНОВАЦИОННИТЕ МРЕЖИ – СРЕДА ЗА НАТРУПВАНЕ НА ЗНАНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В РЕЗУЛТАТ НА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Author: Петкова-Георгиева, Стоянка; Караджова, Златина
Abstract: Теорията за икономическото развитие определя иновациите и технологичното развитие като основна движеща сила на икономическия просперитет на дадена страна. Затова иновациите са изведени като приоритет в обществената политика на напредналите държави. Под форма на организационна или институционална промяна те играят далеч по-важна роля при насърчаване на икономическия растеж, отколкото тясното разбиране за техническа иновация под формата на материално оборудване. Активните взаимодействия в иновационни мрежи са ключовата характеристика, отличаваща страни с добре развита икономика, базирана на знанието. Развитието на иновационни мрежи е изведено като ключов фактор за икономически растеж и е залегнало като приоритет на обществена политика, то е и един от поставените пет приоритета от Европейската комисия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2970
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n22_186_tom1Konf_80 tom 1.pdf 290.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов