РЕАЛНИЯТ ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ - ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

РЕАЛНИЯТ ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ - ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕАЛНИЯТ ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ - ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Автор: Несторов, Людмил
Резюме: В доклада се изследва изменението в номиналния и реалния общ доход на домакинствата в България през периода 1990- 2014 г. и как той се отразява на промените в техния общия разход. Целта е да се проследи как тези промени се отразяват на икономическото благосъстояние на домакинствата от гледна точка на задоволяване на техните основни жизнени потребности. В процеса на изследването се стига до извода, че след 2000 г. постепенно нараства реалният общ доход на домакинствата в страната, което се отразява положително и на структурата на техния общ разход. Това от своя страна е съществен признак за повишаване на тяхното икономическо благосъстояние през разглеждания период. Посочват се и основните проблеми свързани с промяната в общия доход и разход на домакинствата като основният е много бавният темп на тяхното положително изменение и, че те все още не могат да достигнат равнището си от 1990 г.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2979
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n36_274_tom1Konf_80 tom 1.pdf 385.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов