РЕАЛНИЯТ ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ - ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

DLib Repository

РЕАЛНИЯТ ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ - ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Show full item record

Title: РЕАЛНИЯТ ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ - ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Author: Несторов, Людмил
Abstract: В доклада се изследва изменението в номиналния и реалния общ доход на домакинствата в България през периода 1990- 2014 г. и как той се отразява на промените в техния общия разход. Целта е да се проследи как тези промени се отразяват на икономическото благосъстояние на домакинствата от гледна точка на задоволяване на техните основни жизнени потребности. В процеса на изследването се стига до извода, че след 2000 г. постепенно нараства реалният общ доход на домакинствата в страната, което се отразява положително и на структурата на техния общ разход. Това от своя страна е съществен признак за повишаване на тяхното икономическо благосъстояние през разглеждания период. Посочват се и основните проблеми свързани с промяната в общия доход и разход на домакинствата като основният е много бавният темп на тяхното положително изменение и, че те все още не могат да достигнат равнището си от 1990 г.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2979
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n36_274_tom1Konf_80 tom 1.pdf 385.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов