НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ ОТНОСНО „ЗЕЛЕНАТА” ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ ОТНОСНО „ЗЕЛЕНАТА” ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ ОТНОСНО „ЗЕЛЕНАТА” ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Тодоров, Евгени
Резюме: Динамиката на икономическото развитие изисква нап- равата на анализ, чрез който да бъдат предварително остойностени вероятните разходи и ползи от провеждането на дадена политика,под чието въздействие се оказват публичния и частния сектор. Сред поставените национални стратегически цели е желанието за постигане на „зелен” икономически растеж. В тази връзка са предприети редица мерки и регулации, под чието въздействие се цели създава- нето на „зелени” работни места. Фокуса на разработката е поставен върху необходимостта от оценка на въздействието на публичните политики по разкриването на „зелени” работни места в България, сочени като фактор за постигането на устойчиво местно развитие и интелигентен растеж.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3002
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n42_314_tom1Konf_80 tom 1.pdf 318.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов