КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА КОМПАНИИТЕ И НЕСЪВЪРШЕНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В МИКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

DLib Repository

КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА КОМПАНИИТЕ И НЕСЪВЪРШЕНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В МИКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Show full item record

Title: КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА КОМПАНИИТЕ И НЕСЪВЪРШЕНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В МИКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
Author: Петкова, Елица
Abstract: Новият облик на световната икономика в голяма степен е предопределен от доминиращата роля на транснационалните корпорации, които са основният агент, който извършва преки чуждестранни инвестиции. Богатият практичен опит в областта на прякото външно инвестиране обаче все още не е послужил за основа при формулирането на комплексна теория по този проблем. В настоящата разработка се разграничават теориите за преките чуждестранни инвестиции на микро- и макро-равнище като на фокус са тези, които издигат несъвършената конкуренция като условие за реализиране на специфичните предимства на компаниите
URI: http://hdl.handle.net/10610/3004
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n43_320_tom1Konf_80 tom 1.pdf 288.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов