ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”

DLib Repository

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”

Show full item record

Title: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
Author: Борисов, Борислав
Abstract: своята 80-годишна история СА „Д. А. Ценов” има утвърдени позиции в областта на развитието на икономическата и управленската наука. Факторите на външната среда обаче, не оказват благоприятно влияние върху развитието на научните изследвания във висшите учебни заведения. Това наложи да се приемат няколко стратегически документа, насочени към формирането на нова политика по отношение развитието на науката и иновациите. Реакцията на всеки ВУЗ изисква обективен анализ на силните и слабите му страни, на възможностите и заплахите (SWOT анализ) и на тази база определяне на перспективите за развитието му.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3005
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n44_325_tom1Konf_80 tom 1.pdf 306.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов