КОМПЛЕКСНА ПРОСТРАНСТВЕНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПЛАНИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

DLib Repository

КОМПЛЕКСНА ПРОСТРАНСТВЕНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПЛАНИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

Show full item record

Title: КОМПЛЕКСНА ПРОСТРАНСТВЕНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПЛАНИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ
Author: Ениманев, Красимир
Abstract: Структурните промени в отделните селища или в местоположението на производствените мощности са свързани с големи загуби на инфраструктурата,породени от измененията в уличните трасета,във водоснабдителната ,канализационната мрежа и електрификацията. Продължителното използване на инфраструктурния фонд, поставя въпроса за неговата интензивност,определяща се от мащабите,от целите и от динамиката на социално-икономическото регионално развитие. Това от своя страна поставя въпроса за формирането на ефективни пропорции както вътре в инфраструктурата (между нейните елементи),така и в пропорциите между нея и потребителите и.Регулирането на тези пропорции е в основата на управлението на териториалните системи и е ключов момент за ре- ализацията на основни положения в реалната икономическа поли- тика,насочена към повишаването на ефективността на регионал- ното производство и сближаването на териториалните единици по икономическо развитие и жизнено равнище. Комплексната пространствена зависимост на инфраструктурните елементи изисква съзнателното им планомерно изграждане според ранга на териториалните системи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3007
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n45_331_tom1Konf_80 tom 1.pdf 283.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов