КОМПЛЕКСНА ПРОСТРАНСТВЕНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПЛАНИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

DSpace/Manakin хранилище

КОМПЛЕКСНА ПРОСТРАНСТВЕНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПЛАНИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОМПЛЕКСНА ПРОСТРАНСТВЕНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПЛАНИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ
Автор: Ениманев, Красимир
Резюме: Структурните промени в отделните селища или в местоположението на производствените мощности са свързани с големи загуби на инфраструктурата,породени от измененията в уличните трасета,във водоснабдителната ,канализационната мрежа и електрификацията. Продължителното използване на инфраструктурния фонд, поставя въпроса за неговата интензивност,определяща се от мащабите,от целите и от динамиката на социално-икономическото регионално развитие. Това от своя страна поставя въпроса за формирането на ефективни пропорции както вътре в инфраструктурата (между нейните елементи),така и в пропорциите между нея и потребителите и.Регулирането на тези пропорции е в основата на управлението на териториалните системи и е ключов момент за ре- ализацията на основни положения в реалната икономическа поли- тика,насочена към повишаването на ефективността на регионал- ното производство и сближаването на териториалните единици по икономическо развитие и жизнено равнище. Комплексната пространствена зависимост на инфраструктурните елементи изисква съзнателното им планомерно изграждане според ранга на териториалните системи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3007
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n45_331_tom1Konf_80 tom 1.pdf 283.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов