УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР - ДОБРИ ПРАКТИКИ

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР - ДОБРИ ПРАКТИКИ

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР - ДОБРИ ПРАКТИКИ
Author: Стоянова, Зорница; Атанасов, Борислав
Abstract: Проучването на световно и европейско равнище по отношение на моделите за управление на водите и моделите за управление на проекти, свързани с тях показва, че съществува голямо многообразие. Целта на доклада е да се оценят добри практики при управлението на водните проекти на европейско и световно равнище, като на тази база се направят обобщени изводи и препоръки за осъществяване на проектното управление в България. Основният методичен подход, приложен в доклада е „изследване на отделен случай”, тъй като този метод е приложим при изучаване на спецификите на управлението на водните проекти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3011
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n47_343_tom1Konf_80 tom 1.pdf 321.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов