СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Парашкевова, Евелина
Abstract: Прилаганите системи за пространствено развитие във всяка държава следват установени практики, традиции, които произтичат от социално-икономическата, политическата и културната специфики на съответната страна. Европейската политика за развитие, в която плановият подход е основополагащ, изисква постигане определена степен на кохезия по отношение на системите за пространствено развитие. Докладът разглежда някои европейски регламенти по отношение на пространственото планиране и тяхното отражение в национални стратегически и нормативни документи и практики. В резултат на контент анализа са набелязани някои насоки за усъвършенстване на стратегическата рамка за пространствено планиране в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3013
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n49_353_tom1Konf_80 tom 1.pdf 288.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов