МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКАТА ИКОНОМИКА

DLib Repository

МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКАТА ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКАТА ИКОНОМИКА
Author: Николова, Марина
Abstract: Местните инициативни групи (МИГ) разработват специфични стратегии в които включват дейности, съобразно регионалните особености и нуждите на местното население. Те са свързани с подобряване на конкурентоспособността на агросектора, стимулиране включването на неземеделски дейности в селската икономика, подобряване условията на живот, развитие на горския фонд, повишаване на квалификация, намаляване на бедността, иновации, Натура 2000 и др. Взаимодействието между местната власт, неправителствените организации и бизнеса в действащия програмен период (2014-2020 г.) е все по-ярко изразено и са налице редица добри практики. Това дава възможност за съживяване на бизнеса и селската икономика, както и задоволяване на редица обществени потребности с цел съхраняване и популяризиране на местната идентичност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3017
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n52_371_tom1Konf_80 tom 1.pdf 310.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов