АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BSC

DLib Repository

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BSC

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BSC
Author: Колева, Росица
Abstract: В доклада се разглежда същността на „Балансираната система от показатели за ефективност” - BSc, като философия, стратегическа рамка и инструмент за управление на бизнеса. Акцентира се на причинно-следствените връзки между показателите, включени в системата, и се посочват възможните бариери и ограни- чения при създаването й, както и връзката и синхронизацията между отделните индикатори. Характеризират се специфични показатели от четирите основни направления – финансово, взаимоотношения с клиенти, вътрешни бизнес процеси, познания и развитие. Прави се критичен обзор на BSc във връзка с конкурентоспособността на организации от различни области на обществения живот, вкл. финансови, нефинансови и публични. Предлага се единен критерий при конструиране на системата от показатели и набор от задължителни такива.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3018
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n19_154_tom3_tom_III_.pdf 352.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов