СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР
Author: Алексиев, Алекси
Abstract: Процесът на трансформация на аграрния сектор и провежданите политики в периода на подготовка и членството на страната в Европейския съюз, оказаха определящо влияние върху неговата отраслова, продуктова и организационна структура. Основната цел на настоящото изследване е да се анализират настъпилите промени в структурата на аграрния сектор и оцени тяхното влияние върху производствения потенциал, конкурентни възможности и обществена подкрепа. Проучени са основните движещи сили, посоката и темповете на структурните промени в отрасъла. Анализирани са социално-икономическите последствия и е направен опит за оценка на тяхното комплексно въздействие върху устойчивото развитие на селските райони.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3019
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n53_378_tom1Konf_80 tom 1.pdf 324.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов