СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР
Автор: Алексиев, Алекси
Резюме: Процесът на трансформация на аграрния сектор и провежданите политики в периода на подготовка и членството на страната в Европейския съюз, оказаха определящо влияние върху неговата отраслова, продуктова и организационна структура. Основната цел на настоящото изследване е да се анализират настъпилите промени в структурата на аграрния сектор и оцени тяхното влияние върху производствения потенциал, конкурентни възможности и обществена подкрепа. Проучени са основните движещи сили, посоката и темповете на структурните промени в отрасъла. Анализирани са социално-икономическите последствия и е направен опит за оценка на тяхното комплексно въздействие върху устойчивото развитие на селските райони.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3019
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n53_378_tom1Konf_80 tom 1.pdf 324.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов