ПОДХОДИ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АСОРТИМЕНТ

DLib Repository

ПОДХОДИ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АСОРТИМЕНТ

Show full item record

Title: ПОДХОДИ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АСОРТИМЕНТ
Author: Петрова, Симеонка
Abstract: В процеса на изследване на същността и ролята на решенията за устойчиво развитие на търговския асортимент се открояват редица въпроси, представляващи не само теоретичен, но и практически проблем. Устойчивостта се превръща в непосредствен измерител на динамичните промени, настъпващи в резултат на прилагането на модерни концепции за създаване на пазарни предимства. Източник на една част от тези предимства са използваните иновативни подходи за формиране и обезпечаване на устойчивостта на търговския асортимент. Основната цел на настоящата разработка е да се разгледат и интерпретират базови теоретико-методологични постановки на формирането и устойчивото развитие на търговския асортимент. Многообхватността на така откроения процес предопределя изследователския интерес.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3020
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n20_160_tom3_tom_III_.pdf 268.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов