ПОДХОДИ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АСОРТИМЕНТ

DSpace/Manakin хранилище

ПОДХОДИ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АСОРТИМЕНТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОДХОДИ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АСОРТИМЕНТ
Автор: Петрова, Симеонка
Резюме: В процеса на изследване на същността и ролята на решенията за устойчиво развитие на търговския асортимент се открояват редица въпроси, представляващи не само теоретичен, но и практически проблем. Устойчивостта се превръща в непосредствен измерител на динамичните промени, настъпващи в резултат на прилагането на модерни концепции за създаване на пазарни предимства. Източник на една част от тези предимства са използваните иновативни подходи за формиране и обезпечаване на устойчивостта на търговския асортимент. Основната цел на настоящата разработка е да се разгледат и интерпретират базови теоретико-методологични постановки на формирането и устойчивото развитие на търговския асортимент. Многообхватността на така откроения процес предопределя изследователския интерес.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3020
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n20_160_tom3_tom_III_.pdf 268.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов