РОЛЯ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ

DLib Repository

РОЛЯ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ

Show full item record

Title: РОЛЯ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ
Author: Блажева, Виолета
Abstract: Стратегически важният аграрен сектор е изправен пред непрекъснати предизвикателства. Те са свързани с по-високите изисквания на обществото за здравословни храни, опазване на селските райони, гарантиране производството на висококачествена продукция, запазване доходите на селскостопанските производители и други. Посоченото изисква провеждането на адекватна политика от гледна точка постигането на продоволствената сигурност на страната. Отраничеността на природните ресурси, изменението на климата, недостигът на храна в световен мащаб и други фактори обуславят необходимостта от правителствена интервенция, насочена към жизнено важния аграрен сектор за постигане на продоволствената обезпеченост на населението.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3021
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n54_384_tom1Konf_80 tom 1.pdf 274.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов