ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯ С ВЕРОЯТНОСТИ

DSpace/Manakin хранилище

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯ С ВЕРОЯТНОСТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯ С ВЕРОЯТНОСТИ
Автор: Касабова, Стела
Резюме: Управлението е сложен процес, протичащ в постоянно променящи се условия и фактори, за организиране и реализиране на множество дейности. Управленското решение предполага избор от много варианти и се взема в условията на неопределеност. То предизвиква изпълнението на различни дейности в комбинация с ефективното използване на материални, трудови, финансови, информационни и други ресурси. Формалното описание на процеса по вземане на решение се със- тои от дефиниране на: множеството на възможните решения, мно- жеството на възможните състояния на средата и функцията на полезността. Изборът на решение се основава на различни критерии за оценка. В настоящата разработка оценката е въз основа на кри- терия „чувствителност на решенията спрямо вероятностите на средата”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3023
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n22_179_tom3_tom_III_.pdf 276.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов