УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ

DLib Repository

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Show full item record

Title: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ
Author: Терзиев, Венелин; Арабска, Екатерина
Abstract: Докладът анализира значението на придобиването и разпространението на знания и трансфера на иновации за развитието на земеделския и хранителния сектор в съвременната динамична среда, характеризираща се с разнообразни проблеми от глобален характер, но и с осъзнат обществен и политически интерес към постигане на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие. Проучването поставя акцент върху необходимостта от приложение на интегрирани подходи в производството, увеличаване на информираността, насърчаване на достигането до нови знания и въвеждане на иновации чрез секторно обединяване, като подчертава необходимостта от изграждане на Система за знания и иновации в земеделието (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS) в България, за която се предлага адаптиран модел за страната.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3027
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n55_388_tom1_Konf_80 tom 1.pdf 401.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов