ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СЕКТОР „ТУРИЗЪМ” В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014-2020 г.

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СЕКТОР „ТУРИЗЪМ” В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014-2020 г.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СЕКТОР „ТУРИЗЪМ” В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014-2020 г.
Автор: Господинов, Юлиян
Резюме: Туризмът е един от секторите със съществено значение за националната икономика, с потенциал да реализира значителни приходи при умело управление. В разработката е направен кратък преглед на организацията на управлението и документите, регулиращи политиката в сектора. Откроени са основните възможности за финансиране на инициативи в сферата на туризма, с оглед постигане на националните цели за утвърждаване на България като конкурентоспособна туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм. Акцент е поставен върху възможностите на проектното управление, използвайки достъпните за страната през плановия период 2014-2020 г. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и други програми на Европейския съюз (ЕС).
URI: http://hdl.handle.net/10610/3034
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n62_434_tom1_Konf_80 tom 1.pdf 300.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов