ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Билев, Михаил
Резюме: Кооперациите са особен вид стопански структури, които в условията на пазарно стопанство и силна конкурентна среда, осъществяват стопанска дейност за задоволяване на икономическите, социалните и културни потребности на своите член-кооператори. Тяхното бъдещо развитие се определя от факта, че като устойчив бизнес модел те се базират върху принципи, като доброволно членство, равнопоставеност, демократичен контрол, сътрудничес- тво, взаимопомощ, загриженост за общността. Стабилизирането на кооперациите в България започна едва след присъединяването ни към Евросъюза, като днес европейското финансиране дава все повече възможности за успешно развитие на кооперативната форма. Нараства броя на кооперациите с по-висока конкурентоспособност при стопанисване и обработване на земята в съвременното земеделие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3035
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n63_440_tom1_Konf_80 tom 1.pdf 294.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов