ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

DLib Repository

ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Show full item record

Title: ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Author: Христова, Венета
Abstract: Предприемачеството е един от най-важните фактори за изграждането и развитието на пазарната икономика. Като важно условие за развитието му се счита адекватното обучение. Значимостта на обучението по предприемачество е една от зоните на съвременни теоретично-практически търсения на изследовате- лите по целия свят, независимо дали става дума за обучения в развити, развиващи се или бедни страни. Докладът акцентира върху предизвикателствата пред обучението по предприемачество в Бъл- гария, изследвайки промените в тази посока, въведени през последната година и тяхната проекция в бъдеще.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3040
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n13_134_tom1Konf_80 tom 1.pdf 293.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов