ДИНАМИКА И ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ – ОПТИМИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

DSpace/Manakin хранилище

ДИНАМИКА И ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ – ОПТИМИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДИНАМИКА И ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ – ОПТИМИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ
Автор: Тодорова, Таня
Резюме: Дискусията, свързана с ролята на държавата, размера на публичните приходи и бюджетното салдо за поддържане на ба- ланс между икономическа стабилност и социална справедливост продължава десетилетия. Необходимостта от активно участие на държавата в икономиката и използването на данъците като фиска- лен инструмент е осезаема. Забавените темпове на икономически растеж в световен, регионален и национален аспект са предизвикателство пред стабилността на бюджета. В настоящата разработка обект на изследване са публичните приходи към централната и местната власт, а предмет тенденци- ите и предизвикателствата пред тяхната еластичност по отноше- ние на БВП. Целта е да се изясни дали е налице ясно изградена стратегия по отношение на публичните приходи в бюджета чрез сравнение между България и останалите новоприети в ЕС държави (Кипър,Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения и Румъния). Основната задача е да се аргументира необходимостта от изграждане на дългосрочна стратегия за повишаване на ефективността на данъчното облагане с цел постигане на устойчив икономически растеж.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3043
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n14_140_tom1Konf_80 tom 1.pdf 294.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов