СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

DLib Repository

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

Show full item record

Title: СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
Author: Ангелова, Красимира
Abstract: Съществуват мнения, според които социалната политика вече е изиграла ролята си и дори е невъзможна в съвременния етап на развитие на обществото и света. Причините за това се коренят в недостига на икономически ресурси поради икономически кризи, екологични проблеми и войни в различните региони на света. Според нас е точно обратното - значението на социалната по- литика нараства по същите причини, т.е. икономическите кризи, екологичните проблеми и войните поставят големи групи от хора в условия на несигурност и неблагоприятна жизнена среда. Тези хора изпитват необходимост от цялостна подкрепа и спешно подпома- гане. В настоящата разработка се отделя внимание на следните проблеми: необходимост от социална политика, справедливост и со- циална политика и значението й в съвременното общество.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3045
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n15_146_tom1Konf_80 tom 1.pdf 282.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов