СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

DSpace/Manakin хранилище

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
Автор: Ангелова, Красимира
Резюме: Съществуват мнения, според които социалната политика вече е изиграла ролята си и дори е невъзможна в съвременния етап на развитие на обществото и света. Причините за това се коренят в недостига на икономически ресурси поради икономически кризи, екологични проблеми и войни в различните региони на света. Според нас е точно обратното - значението на социалната по- литика нараства по същите причини, т.е. икономическите кризи, екологичните проблеми и войните поставят големи групи от хора в условия на несигурност и неблагоприятна жизнена среда. Тези хора изпитват необходимост от цялостна подкрепа и спешно подпома- гане. В настоящата разработка се отделя внимание на следните проблеми: необходимост от социална политика, справедливост и со- циална политика и значението й в съвременното общество.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3045
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n15_146_tom1Konf_80 tom 1.pdf 282.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов