ПОТЕНЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕХНИКО-ТЕХНО- ЛОГИЧНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ПОТЕНЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕХНИКО-ТЕХНО- ЛОГИЧНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ПОТЕНЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕХНИКО-ТЕХНО- ЛОГИЧНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Ангелов, Илиян
Abstract: Машиностроенето като част от сектор „Преработваща промишленост” е от важно значение за българската икономика по отношение на добавената стойност, която подобрява външно-търговския баланс на страната и заетостта. Машиностроителните предприятия изнасят повече от 50% от произведената си продукция и реализират около 5% от общият износ на страната. Българската икономика е пазарно ориентирана икономика и все по-актуален става проблемът за обновяването на производствените техника и технологии. Целта на тази разработка е да представи ефектите получени вследствие на технико-технологичното обновяване на производството в машиностроителните предприятия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3048
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n34_255_tom3_tom_III_.pdf 280.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов