ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯТА

DLib Repository

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯТА

Show full item record

Title: ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯТА
Author: Мерджанов, Иван
Abstract: Тема на разработката е възникващото имплицитно противоречие между индивидуалния характер и автономност на ученето при различните форми на електронно обучение и прекъсването на връзката между учещите и преподаващите в рамките на учебния процес. От дидактико-методическа гледна точка независимото от време и място мултимедиално учене обуславя индивидуалния характер на усвояване на знания, съобразен с предпочитания стил и начин на работа на отделния учещ. Същевременно обаче вир- туалният характер на учебния процес превръща учещите и техните преподаватели във виртуални (не-личностни) субекти, които кон- тактуват (ако изобщо го правят) единствено посредством потре- бителски имена, без по правило да знаят кой стои зад тях. Тези два паралелни процеса превръщат електронната форма на дистанционно обучение в съвсем нова образователна реалност, при която класическите взаимоотношения между учител и ученик престават да функционират.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3055
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n17_157_tom1Konf_80 tom 1.pdf 711.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов