СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

DLib Repository

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Show full item record

Title: СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Author: Ганева, Ваня
Abstract: Голяма част от политиките в съвременните европейски общества са насочени към социално включване на уязвимите групи. Социалното включване благоприятства процеса на интеграция в обществото, свързано е с осигурен достъп до възможности и ресурси, необходими за пълноценното участие в икономическия, социал- ния и културния живот. То е формулирано като една от целите в Стратегията на ЕС за устойчив растеж през следващото десети- летие – „Европа 2020”. Социалното предприемачество подпомага социалното включване на уязвимите групи чрез осигуряване на заетост, подобряване на техния жизнен стандарт, предоставяне на услуги и други форми на подкрепа. То представлява дейност, ориентирана не само към пе- чалба, но и към постигането на социални цели, свързани с благоденствието на цялото общество и определени социални групи в неравностойно положение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3058
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n20_174_tom1Konf_80 tom 1.pdf 292.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов