УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРАГЕНТНИЯ РИСК НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРАГЕНТНИЯ РИСК НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРАГЕНТНИЯ РИСК НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Author: Иванова, Зоя
Abstract: Съвременните индустриални предприятия осъществяват изключително сложни икономически взаимоотношения със своите контрагенти. Несигурните и динамичните отношения и взаимовръзки, от една страна, и многоаспектните фирмени мисия и цели – от друга страна, несъмнено пораждат проявлението на контрагентния риск. Това е риск, който може да окаже съществено влияние върху състоянието и резултатите от дейността на индустриалните структури, тяхната конкурентоспособност и пазарна ефективност. Ето защо способността им да разработят и приложат адекватен и надежден процес на управление на контрагентния риск се превръща в жизненоважен за нормалното им функциониране и развитие фактор. Целта на настоящия доклад е да се откроят някои от специфичните особености на контрагентния риск и да се обосноват възможностите за неговото управление, вследствие на което да се ограничат и намалят неблагоприятните последици и рисковата изложеност на индустриалните предприятия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3061
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n42_341_tom3_tom_III_.pdf 262.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов