ЗА ВАЖНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ ИТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ВРЪЗКАТА С ПОСТАВЕНИТЕ БИЗНЕС ЦЕЛИ

DSpace/Manakin хранилище

ЗА ВАЖНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ ИТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ВРЪЗКАТА С ПОСТАВЕНИТЕ БИЗНЕС ЦЕЛИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗА ВАЖНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ ИТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ВРЪЗКАТА С ПОСТАВЕНИТЕ БИЗНЕС ЦЕЛИ
Автор: Божиков, Асен
Резюме: Ролята на информационните и комуникационни технологии за осъществяване на бизнес през XXI век е безспорна, но в същото време те могат да се превърнат и в сериозна точка на слабост за бизнес организациите. Широкият спектър от заплахи за сигурността на информационните системи, както и традиционните проблеми, свързани с нефункционалните атрибути на тези системи предполагат необходимостта от съществуване на план за възстановяване от ИТ бедствия и аварии в бизнес организацията. Неговата цел е да осигури подход за справяне със събития, които биха довели до срив в някои от ИТ компонентите, но въпреки това критичните за бизнес дейността системи да продължат да функционират. В същото време този план не трябва да съществува самоцелно, а трябва да е обвързван с бизнес целите, които си е поставила организацията.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3063
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n44_357_tom3_tom_III_.pdf 271.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов