ЗА ВАЖНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ ИТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ВРЪЗКАТА С ПОСТАВЕНИТЕ БИЗНЕС ЦЕЛИ

DLib Repository

ЗА ВАЖНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ ИТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ВРЪЗКАТА С ПОСТАВЕНИТЕ БИЗНЕС ЦЕЛИ

Show full item record

Title: ЗА ВАЖНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ ИТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ВРЪЗКАТА С ПОСТАВЕНИТЕ БИЗНЕС ЦЕЛИ
Author: Божиков, Асен
Abstract: Ролята на информационните и комуникационни технологии за осъществяване на бизнес през XXI век е безспорна, но в същото време те могат да се превърнат и в сериозна точка на слабост за бизнес организациите. Широкият спектър от заплахи за сигурността на информационните системи, както и традиционните проблеми, свързани с нефункционалните атрибути на тези системи предполагат необходимостта от съществуване на план за възстановяване от ИТ бедствия и аварии в бизнес организацията. Неговата цел е да осигури подход за справяне със събития, които биха довели до срив в някои от ИТ компонентите, но въпреки това критичните за бизнес дейността системи да продължат да функционират. В същото време този план не трябва да съществува самоцелно, а трябва да е обвързван с бизнес целите, които си е поставила организацията.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3063
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n44_357_tom3_tom_III_.pdf 271.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов