VAR - МОДЕЛИ НА ШОКОВЕТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦИКЛИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

DSpace/Manakin хранилище

VAR - МОДЕЛИ НА ШОКОВЕТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦИКЛИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: VAR - МОДЕЛИ НА ШОКОВЕТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦИКЛИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА
Автор: Радилов, Димитър; Червенски, Георги
Резюме: В статията се експериментира методология за използване на векторни авторегресионни модели (VAR) за изследване на влиянието на шоковете в бизнес климата и икономическата активност върху икономическите цикли на индивидуалното крайно потребление на домакинствата. Тя се отнася за шест страни от Централна и Източна Европа (България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия)за периода 2000 – 2015 г. Получените резултати показват, че стимулиращ ефект върху икономическия цикъл на индивидуалното крайно потребление на домакинствата оказват очакванията за финансовото състояние на дома- кинствата през следващите 12 месеца и равнището на заетостта. Очак- ванията за безработицата, инфлацията и спестяванията за следващите 12 месеца имат отрицателно влияние върху икономическите цикли.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3084
Дата: 2016-02


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p555__NSABook2bul2016_3_19.pdf 1.824Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов