ВИРТУАЛНОСТ НА ФИКТИВНИЯ КАПИТАЛ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

DLib Repository

ВИРТУАЛНОСТ НА ФИКТИВНИЯ КАПИТАЛ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

Show full item record

Title: ВИРТУАЛНОСТ НА ФИКТИВНИЯ КАПИТАЛ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Author: Данилина, Светлана
Abstract: В статията се обсъжда „финансиализацията“- процесът на преобразуване на финансовия капитал във фиктивен и виртуален капитал и отделянето му от реалния производствен сектор. Отбелязва се огромният му растеж във финансовия сектор през последните десетилетия на 20. век и началото на новия век и нарастващото сегментиране на финансовите инструменти, като последица от финансовите иновации,насочени, наред с други неща, към заобикаляне на регулаторните дейности на държавата. Тези дейности увеличават своето влияние върху тенденциите в реалния и финансовия сектор, водещи до създаването на условия за възникване на финансови кризи и финансови „балони“. Изследва се пазарът на деривативните ценни книжа, неговата динамика и въздействието му върху икономиката на Украйна.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3090
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p556__NSABook2bul2016_20_31.pdf 1.616Mb PDF View/Open
p556__NSABook2bul2016_20_31.pdf 1.616Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов