НАСОКИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

DLib Repository

НАСОКИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

Show full item record

Title: НАСОКИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ
Author: Кръстев, Людмил
Abstract: Финансовите отчети предоставят необходимата информация, нужна на потребителите на тази информация при анализ и оценка на финансовото състояние на публичните дружества. Потребителите наинформацията от финансовите отчети са широк кръг от лица, влизащи в обкръжаващата среда на фирмата. Такива могат да бъдат кредиторите,доставчиците, клиентите, инвеститорите, външните контролни органи. В настоящата статия е застъпена тезата, че информацията, посочена във финансовите отчети, подпомага инвеститорите при вземане на решение за инвестиране в акции на компании, търгувани на фондовата борса. Точният анализ на финансовите отчети води до решения за покупка, от каз за покупка или продажба на акции на анализираните публични ком- пании. В статията са анализирани публични компании, опериращи в зас трахователния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3095
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p558__NSABook2bul2016_54_73.pdf 1.659Mb PDF View/Open
p558__NSABook2bul2016_54_73.pdf 1.659Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов