ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

DLib Repository

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Show full item record

Title: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Author: Върбанов, Румен
Abstract: Реализирането на идеята за електронната демокрация е важна част на информационното общество, чиято реализация е приоритетна задача за страните от ЕС. В статията се анализират някои от основните проявления на електронната демокрация и тяхното отражение върху засилване на демокрацията, демократичните институти и демок- ратичните процеси. Вниманието основно е насочено към изследване на предпостав- ките за реализиране на идеята за електронна демокрация в България. За целта са представени ключовите проблеми, свързани с функционирането на електронната демокрацията и причините за тяхното възникване. На основата на множество данни е направен сравнителен анализ на състоянието на информационното общество, електронното правител- ство и електронните услуги в България и в останалите страни от Европейския съюз.Подчертана е изключително важната роля, която социалните медии могат да играят в процеса на реализиране на различни форми на електронна демокрация. Основната теза на автора е, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са предпоставка и много важен фактор за раз- витието на електронната демокрация. Но решаващо значение за използ- ването на интернет в различните форми на демократичния живот имат степента на е-готовност на страната, функциониращо електронно правителство и електронни услуги, трайният интерес на гражданите да участват в управлението и да изискват прозрачност и свободен достъп до информация, правителството и гражданските организации, адекватна законодателна база, добре развито гражданско общество и стремеж за непрекъснато утвърждаване и развитие на демократичните институти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3105
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
p504__NSABook3bul2015_17_38.pdf 2.477Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов