МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО
Автор: Монев, Виктор
Резюме: В основата на бизнес комуникациите стои използването на езика като средство за общуване. В съвременните условия на глобализация хората често са многоезични – познават, разбират и използват няколко езика. Това се дължи както на разширяването на международната търговия и бизнес, така и на честите контакти в личната сфера. Езиковото многообразие засяга социалната среда, професионалната реализация и културния живот на гражданите. Според съвременните концепции многоезичният индивид трябва да притежава познания по най-малко два други езика в еднакви или различни области на общуване. Така разбирано, многоезичието съответства напълно на езиковата поли- тика на Европейския съюз. Основната цел на разработката е да проучи актуалното състояние на многоезичието в бизнес комуникациите и да обобщи някои теоретични аспекти на дидактиката на многоезичието.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3113
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p506__NSABook3bul2015_61_74.pdf 2.425Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов