ЧОВЕКЪТ В ИКОНОМИКАТА – РАЦИОНАЛЕН (ИРАЦИОНАЛЕН) И ИНСТИНКТИВЕН

DSpace/Manakin хранилище

ЧОВЕКЪТ В ИКОНОМИКАТА – РАЦИОНАЛЕН (ИРАЦИОНАЛЕН) И ИНСТИНКТИВЕН

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЧОВЕКЪТ В ИКОНОМИКАТА – РАЦИОНАЛЕН (ИРАЦИОНАЛЕН) И ИНСТИНКТИВЕН
Автор: Златева, Добринка Петкова; Zlateva, Dobrinka Petkova
Резюме: Студията е посветена на човека в икономиката. Споделя се възгледът, че икономическата теория трябва да изследва човека в икономиката, а не икономическия човек. Поддържа се позицията, че възприетата в неокласическата теория идея за Нomo economicus, според която той е рационален не съответства на многосъставната човешка природа. Върху основата на интердисциплинарен подход, човекът в икономиката се изследва като рационален (ирационален) и инстинктивен. Поддържа се становището, че инстинктите детерминират икономическата човешка дейност. Разгледани са икономически инстинкти, характеризиращи дейността на човека в икономиката.The study examines the human being in economy. The shared opinion is that the theory of economics should study the human being in economy rather than the Нomo economicus. The maintained view is that the accepted concept in the neoclassical theory about Нomo economicus according to which human beings are rational does not correspond to the multifaceted character of human nature. On the basis of interdisciplinary approach the human being in economy is studied as rational (irrational) and instinctive. The view is maintained that economic human activity is determined by instincts. Economic instincts characterizing human activity in economy are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3122
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p561__DialogueBook2bul2016_13_28.pdf 533.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов