ЧОВЕКЪТ В ИКОНОМИКАТА – РАЦИОНАЛЕН (ИРАЦИОНАЛЕН) И ИНСТИНКТИВЕН

DLib Repository

ЧОВЕКЪТ В ИКОНОМИКАТА – РАЦИОНАЛЕН (ИРАЦИОНАЛЕН) И ИНСТИНКТИВЕН

Show full item record

Title: ЧОВЕКЪТ В ИКОНОМИКАТА – РАЦИОНАЛЕН (ИРАЦИОНАЛЕН) И ИНСТИНКТИВЕН
Author: Златева, Добринка Петкова; Zlateva, Dobrinka Petkova
Abstract: Студията е посветена на човека в икономиката. Споделя се възгледът, че икономическата теория трябва да изследва човека в икономиката, а не икономическия човек. Поддържа се позицията, че възприетата в неокласическата теория идея за Нomo economicus, според която той е рационален не съответства на многосъставната човешка природа. Върху основата на интердисциплинарен подход, човекът в икономиката се изследва като рационален (ирационален) и инстинктивен. Поддържа се становището, че инстинктите детерминират икономическата човешка дейност. Разгледани са икономически инстинкти, характеризиращи дейността на човека в икономиката.The study examines the human being in economy. The shared opinion is that the theory of economics should study the human being in economy rather than the Нomo economicus. The maintained view is that the accepted concept in the neoclassical theory about Нomo economicus according to which human beings are rational does not correspond to the multifaceted character of human nature. On the basis of interdisciplinary approach the human being in economy is studied as rational (irrational) and instinctive. The view is maintained that economic human activity is determined by instincts. Economic instincts characterizing human activity in economy are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3122
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p561__DialogueBook2bul2016_13_28.pdf 533.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов