ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

DSpace/Manakin хранилище

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА
Автор: Димитрова, Руслана; Dimitrova, Ruslana
Резюме: В статията е направен опит, на база същностната характеристика и правната рамка на електронния магазин, да се изведат счетоводните и данъчни аспекти на неговата дейност. За целта са разгледани особеностите в счетоводното отчитане на: домейн, уеб страница и програмни продукти за онлайн магазин, доставката на стоките, разходите свързани с търговската дейност, разходите за реклама, проучване и афилиейт маркетинг, разходите за рекламации и гаранции, постъпленията от продажби на стоки и нови техники на продажби – дропшипинг, колективно пазаруване, разплащания с клиентите чрез наложен платеж и системи за електронни разплащания. Систематизирани са накратко и данъчните аспекти свързани с начисляването на данък добавена стойност, данъчна регистрация и регистрационен режим и изисквания свързани с търговската дейност на електронния магазин.This paper is an attempt, based on the nature and legal framework of the online store, to define the accounting and taxation issues of its business. For the purpose, the paper discusses the specificities of fiscal reporting of: a domain, a website and online store software products, delivery of goods and their release /signing out/, costs related to commercial activity, advertising, research and affiliate marketing costs, costs for claims and warranties, receipts from sales of goods and new techniques of sales – drop shipping, collective shopping, customers’ cash payments and through e-payment systems. Tax issues related to the online store Value Added Tax charging, tax registration, registration regimen and commercial activity requirements are also briefly systematized.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3127
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p562__DialogueBook2bul2016_29_43.pdf 680.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов