ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

DLib Repository

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

Show full item record

Title: ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА
Author: Димитрова, Руслана; Dimitrova, Ruslana
Abstract: В статията е направен опит, на база същностната характеристика и правната рамка на електронния магазин, да се изведат счетоводните и данъчни аспекти на неговата дейност. За целта са разгледани особеностите в счетоводното отчитане на: домейн, уеб страница и програмни продукти за онлайн магазин, доставката на стоките, разходите свързани с търговската дейност, разходите за реклама, проучване и афилиейт маркетинг, разходите за рекламации и гаранции, постъпленията от продажби на стоки и нови техники на продажби – дропшипинг, колективно пазаруване, разплащания с клиентите чрез наложен платеж и системи за електронни разплащания. Систематизирани са накратко и данъчните аспекти свързани с начисляването на данък добавена стойност, данъчна регистрация и регистрационен режим и изисквания свързани с търговската дейност на електронния магазин.This paper is an attempt, based on the nature and legal framework of the online store, to define the accounting and taxation issues of its business. For the purpose, the paper discusses the specificities of fiscal reporting of: a domain, a website and online store software products, delivery of goods and their release /signing out/, costs related to commercial activity, advertising, research and affiliate marketing costs, costs for claims and warranties, receipts from sales of goods and new techniques of sales – drop shipping, collective shopping, customers’ cash payments and through e-payment systems. Tax issues related to the online store Value Added Tax charging, tax registration, registration regimen and commercial activity requirements are also briefly systematized.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3127
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p562__DialogueBook2bul2016_29_43.pdf 680.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов