ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

DSpace/Manakin хранилище

ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Автор: Атанасов, Милен; Atanasov, Milen
Резюме: В настоящата разработка се посочват различните изисквания относно поддържането на застраховката „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници, като се съпоставят редица особености от отменената и действащата нормативни уредби. Разглежда се по какъв начин отделните форми на преобразуване на застрахователния брокер оказват влияние върху притежаваната от него застраховка. Очертава се обхватът на действие и се конкретизират видовете вреди, които застраховката ‚Професионална отговорност“ покрива при извършването на застрахователно посредничество от застрахователния брокер. This paper indicates various requirements for maintaining the insurance "Professional Liability", for insurance intermediaries, by comparing a number of features of the repealed and current regulations. The article considers how various forms of transformation into trade and legal nature, for insurance broker, influence the insurance held by him. The scope is outlined and the types of damage, that the insurance "Professional Liability" covers, when carrying out the insurance mediation from the insurance broker, are specified.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3133
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p564__DialogueBook2bul2016_66_80.pdf 407.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов