ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

DLib Repository

ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Show full item record

Title: ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Author: Атанасов, Милен; Atanasov, Milen
Abstract: В настоящата разработка се посочват различните изисквания относно поддържането на застраховката „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници, като се съпоставят редица особености от отменената и действащата нормативни уредби. Разглежда се по какъв начин отделните форми на преобразуване на застрахователния брокер оказват влияние върху притежаваната от него застраховка. Очертава се обхватът на действие и се конкретизират видовете вреди, които застраховката ‚Професионална отговорност“ покрива при извършването на застрахователно посредничество от застрахователния брокер. This paper indicates various requirements for maintaining the insurance "Professional Liability", for insurance intermediaries, by comparing a number of features of the repealed and current regulations. The article considers how various forms of transformation into trade and legal nature, for insurance broker, influence the insurance held by him. The scope is outlined and the types of damage, that the insurance "Professional Liability" covers, when carrying out the insurance mediation from the insurance broker, are specified.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3133
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p564__DialogueBook2bul2016_66_80.pdf 407.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов