REJOINDER ON FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS

DSpace/Manakin хранилище

REJOINDER ON FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: REJOINDER ON FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS
Автор: Schoelandt, Chad Van; Jankovic, Ivan; Block, Walter E.; Шойланд, Чад Ван; Янкович, Иван; Блок, Уолтър E.
Резюме: Block (2015) claimed that the free will position is correct, that of determinism incorrect, and that libertarianism and Austrian economics are compatible with the former but not the latter. Edelstein, Wenzel and Salcido (2016) criticized Block (2015) on the grounds that. The present paper is a rejoinder to EWS. It argues that determinism is incorrect; that free will is correct, and that freedom of will is important for both Austrian economics and libertarianism. Блок (2015г.) твърди, че позицията за Свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийски икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната. Еделщайн, Венцел и Салсидо (2016 г.) разкритикуват Блок (2015 г.) на това основание. Настоящата статия е дуплика до Еделщайн, Венцел и Салсидо. В статията се твърди, че позицията на детерминизма е неправилна; и че позицията на свободната воля е правилната, и че свободата на волята е важна както за австрийската икономика, така и за либертарианството.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3134
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p565__DialogueBook2eng2016_81_95.pdf 516.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов