REJOINDER ON FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS

DLib Repository

REJOINDER ON FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS

Show full item record

Title: REJOINDER ON FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS
Author: Schoelandt, Chad Van; Jankovic, Ivan; Block, Walter E.; Шойланд, Чад Ван; Янкович, Иван; Блок, Уолтър E.
Abstract: Block (2015) claimed that the free will position is correct, that of determinism incorrect, and that libertarianism and Austrian economics are compatible with the former but not the latter. Edelstein, Wenzel and Salcido (2016) criticized Block (2015) on the grounds that. The present paper is a rejoinder to EWS. It argues that determinism is incorrect; that free will is correct, and that freedom of will is important for both Austrian economics and libertarianism. Блок (2015г.) твърди, че позицията за Свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийски икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната. Еделщайн, Венцел и Салсидо (2016 г.) разкритикуват Блок (2015 г.) на това основание. Настоящата статия е дуплика до Еделщайн, Венцел и Салсидо. В статията се твърди, че позицията на детерминизма е неправилна; и че позицията на свободната воля е правилната, и че свободата на волята е важна както за австрийската икономика, така и за либертарианството.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3134
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p565__DialogueBook2eng2016_81_95.pdf 516.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов