ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОСРЕБРЯВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА – ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА

DLib Repository

ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОСРЕБРЯВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА – ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА

Show full item record

Title: ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОСРЕБРЯВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА – ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА
Author: Йорданова, Маргарита; Yordanova, Мargarita
Abstract: Производството по несъстоятелност е съвкупност от процесуални действия, предприемани последователно във времето, в резултат на което се обособяват и относително самостоятелни етапи (фази) от цялостната съдебна процедура. На тази основа, в настоящото проучване са подложени на анализ обявяването на длъжника в несъстоятелност и осребряването на неговото имущество. От теоретично и практическо значение са проблемите относно предпоставките за преминаването към тази фаза и принципите на законодателната уредба, които са вид гаранция за правата на кредиторите и длъжника. Bankruptcy proceedings is a set of procedural steps taken consistently over time as a result of which are differentiated and relatively independent stages (phases) of the overall court proceedings. On this basis, this study analyses the declaration of the debtor's bankruptcy and the liquidation of his assets. The problems with theoretical and practical significance are those concerning the prerequisites for the transition to this phase and the legislative principles, which are a kind of guarantee for the rights of creditors and the debtor.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3135
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p589__DialogueBook3bul2016_1_13.pdf 356.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов