ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОСРЕБРЯВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА – ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА

DSpace/Manakin хранилище

ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОСРЕБРЯВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА – ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОСРЕБРЯВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА – ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА
Автор: Йорданова, Маргарита; Yordanova, Мargarita
Резюме: Производството по несъстоятелност е съвкупност от процесуални действия, предприемани последователно във времето, в резултат на което се обособяват и относително самостоятелни етапи (фази) от цялостната съдебна процедура. На тази основа, в настоящото проучване са подложени на анализ обявяването на длъжника в несъстоятелност и осребряването на неговото имущество. От теоретично и практическо значение са проблемите относно предпоставките за преминаването към тази фаза и принципите на законодателната уредба, които са вид гаранция за правата на кредиторите и длъжника. Bankruptcy proceedings is a set of procedural steps taken consistently over time as a result of which are differentiated and relatively independent stages (phases) of the overall court proceedings. On this basis, this study analyses the declaration of the debtor's bankruptcy and the liquidation of his assets. The problems with theoretical and practical significance are those concerning the prerequisites for the transition to this phase and the legislative principles, which are a kind of guarantee for the rights of creditors and the debtor.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3135
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p589__DialogueBook3bul2016_1_13.pdf 356.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов