СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВОДЕЩИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОСНОВАНИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВОДЕЩИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОСНОВАНИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВОДЕЩИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОСНОВАНИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
Автор: Проданов, Стоян; Павлов, Цветан
Резюме: В разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset pricing models) и се извеждат най- перспективните съвременни тенденции в областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, обвързващи макроико- номически и финансови зависимости, и е развита математическата ос- нова на класическия CCAPM. След това са изведени водещите подходи за модификация на базовия модел, преодоляващи част от неговите не- достатъци. Анализирани са предимствата, недостатъците и способността на съвременните модели, базирани на потреблението, да пресъздадат емпиричните зависимости в доходността и риска на финансовите активи. Водещият извод от статията е, че все още липсва убедителен, консенсусен рационален модел, който пресъздава в достатъчна степен характеристиките на финансовите пазари. От иконометрична гледна точка, най-близо в това начинание е моделът на дългосрочния риск на Bansal и Yaron (2004) и неговите модификации.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3136
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p531__NSABook1bul2016_22_51.pdf 2.342Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов