ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ЕВОЛЮЦИЯТА НА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ЕВОЛЮЦИЯТА НА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ЕВОЛЮЦИЯТА НА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Андреев, Николай
Abstract: Изследването на еволюцията на стабилизационната политика на Европейския съюз е трудна задача, която се нуждае от определено целенасочване. В широк смисъл стабилизационната политика може да бъде определена, като съвкупност от мерки, предприети от управля- ващите и провеждани посредством определени органи и механизми за преодоляване на проблеми в икономическата система или връщането и в състояние на равновесие. Разбира се, протичащите процеси на различ- ните равнища – глобално, регионално, национално – в икономическата система също трябва да се вземат предвид при определянето нструментариума на стабилизационната политика. Конкретно за Европейския съюз инструментите за стабилизация през неговото развитие се изразяват в промяна както в стратегическо отношение, така и в структурно и институционално отношение, като еволюцията на стабилизационната политика може да се характеризира като отделни периоди на развитие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3139
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p532__NSABook1bul2016_52_67.pdf 2.198Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов