ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЧРЕЗ СДЕЛКА – ТЪРГОВСКОПРАВНИ И ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ

DLib Repository

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЧРЕЗ СДЕЛКА – ТЪРГОВСКОПРАВНИ И ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Show full item record

Title: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЧРЕЗ СДЕЛКА – ТЪРГОВСКОПРАВНИ И ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ
Author: Александрова, Елена; Alexandrova, Elena
Abstract: Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните задължения при този вид сделки, както и с обема на отговорността на отчуждителя. Изследвано е данъчното облагане на сделките с предприятието на едноличния търговец, разгледани са и хипотезите, при които е възможно да възникне отклонение от данъчно облагане. Направени са предложения за промяна с цел усъвършенстване на нормативната уредба,касаеща облагането на доходите на едноличния търговец от прехвърляне на предприятието му. This report provides an analysis of the legal framework of the transfer of a sole trader proprietorship through the deal. Discussed are some controversial issues related to the transfer of public duties in this type of transaction, as well as liability to the transferor. This paper examines the taxation of transactions with a sole trader discussed are cases in which it may be tax evasion. There have been suggestions for improvement and change in legislation concerning the taxation of income of the sole proprietor of transferring his business.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3143
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p591__DialogueBook3bul2016_35_51.pdf 470.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов