ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЧРЕЗ СДЕЛКА – ТЪРГОВСКОПРАВНИ И ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЧРЕЗ СДЕЛКА – ТЪРГОВСКОПРАВНИ И ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЧРЕЗ СДЕЛКА – ТЪРГОВСКОПРАВНИ И ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ
Автор: Александрова, Елена; Alexandrova, Elena
Резюме: Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните задължения при този вид сделки, както и с обема на отговорността на отчуждителя. Изследвано е данъчното облагане на сделките с предприятието на едноличния търговец, разгледани са и хипотезите, при които е възможно да възникне отклонение от данъчно облагане. Направени са предложения за промяна с цел усъвършенстване на нормативната уредба,касаеща облагането на доходите на едноличния търговец от прехвърляне на предприятието му. This report provides an analysis of the legal framework of the transfer of a sole trader proprietorship through the deal. Discussed are some controversial issues related to the transfer of public duties in this type of transaction, as well as liability to the transferor. This paper examines the taxation of transactions with a sole trader discussed are cases in which it may be tax evasion. There have been suggestions for improvement and change in legislation concerning the taxation of income of the sole proprietor of transferring his business.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3143
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p591__DialogueBook3bul2016_35_51.pdf 470.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов