РИСКОВАТА АТРИБУЦИЯ – МОДЕЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ

DLib Repository

РИСКОВАТА АТРИБУЦИЯ – МОДЕЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ

Show full item record

Title: РИСКОВАТА АТРИБУЦИЯ – МОДЕЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ
Author: Илиев, Никола
Abstract: Зародилата се през 21. век глобална рецесия принуждава инвеститорите да създадат нова или преоткрият забравена парадигма, третираща риска. Решението е рисковата атрибуция на историческата доходност на публични компании спрямо глобални макроикономически фактори, декомпозиция на същата и изследването ѝ посредством рис- кови експозиции и рискови премии. Последователността позволява на инвеститора да влезе в ролята на риск-мениджър и макро анализатор на капиталовия пазар и даде прогноза за бъдещите източници на риска за компаниите, фондовата борса, икономиката и глобалния свят.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3145
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p534__NSABook1bul2016_83_100.pdf 2.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов