A MULTI-DISCIPLINARY, SOCIAL CONSTRUCTIVIST APPROACH TO PROMOTING STUDENT ENGAGEMENT, RETENTION AND ACHIEVEMENT IN HIGHER EDUCATION

DSpace/Manakin хранилище

A MULTI-DISCIPLINARY, SOCIAL CONSTRUCTIVIST APPROACH TO PROMOTING STUDENT ENGAGEMENT, RETENTION AND ACHIEVEMENT IN HIGHER EDUCATION

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: A MULTI-DISCIPLINARY, SOCIAL CONSTRUCTIVIST APPROACH TO PROMOTING STUDENT ENGAGEMENT, RETENTION AND ACHIEVEMENT IN HIGHER EDUCATION
Автор: Papworth, Rose
Резюме: This article details a social constructivist-based methodology to learning English as a foreign language via a multi-disciplinary approach. The approach used bases learning in a novel, real-world situation so that learners can benefit from the experience of learning and gaining tacit knowledge within a scenario that is designed to enhance motivation. The two groups of students under study were given a year-long project to complete where they had to use not only their language skills, but skills they had developed in other modules from their programme of education such as project planning, project management, planning and holding meetings, producing project reports and working within a collaborative framework. The teaching and research methods in this study aim to improve student engagement with subject materials via added-value and added interest through the use of a practical project, which, in turn, is hoped to improve class retention and student achievement. Тази статия описва подробно социално-конструктивистично базирана методология за обучение по английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът използва бази за обучение в нова, реална ситуация, така че студентите да могат да се възползват от опита на обучение и да натрупват тацитни знания в рамките на един сценарий, който има за цел да повиши мотивацията им. Двете групи от студенти подложени на проучване взеха участие в едногодишен проект, в който те трябваше да използват не само своите езикови умения, но и уменията придобити в други модули от тяхната образователна програма като: проектно планиране, управление на проекти, планиране и провеждане на срещи, подготвяне на доклади по проекти и работа в една обща съвместна рамка. Методите на обучение и изследвания в това проучване имат за цел засилване на студентската ангажираност с учебни материали по определена дисциплина чрез добавена стойност и разширяване на техния интерес чрез използване на практически проект, който от своя страна цели задържане на студентите в учебните аудитории и повишаване на техните академични постижения.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3146
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p592__DialogueBook3eng2016_52_68.pdf 372.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов