АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Пешев, Петър; Беев, Ивайло; Peshev, Petar; Beev, Ivaylo
Abstract: Пропорционалното данъчно облагане с единна ставка и ниските данъчни норми, освен, че трябваше да спомогнат за намаляване дела на неформалната икономика и да увеличат данъчните приходи заради разширената база, имаха за задача да осигурят достатъчен прираст на преки чуждестранни и местни инвестиции, така че заетостта да продължи да се увеличава за сметка намаляване дела на безработните, както и амбициозната задача българската икономика да конвергира бързо към средноевропейските нива на икономическо и социално развитие. Близо десетилетие по-късно натрупаните емпирични данни позволяват обективно да се анализират ползите и вредите от данъчните промени през 2007 и 2008 г. Настоящото изследване има за цел да предизвика дискусия дали размерът и видът на данъчните норми, въведени през 2007 и 2008 г. е най подходящият, и дали не е настъпил моментът за промяна. Proportional taxation with a single tax rate and the low tax rate policy intended to lower the shadow economy, increase tax revenues due the larger tax base, but also aimed to attract local and foreign investments, improving the employment situation, and finally to stimulate Bulgarian economy in the EU convergence process. Nearly a decade later empirical data allows an objective analysis of the pros and cons of tax cuts introduced in 2007 and 2008. This paper aims to provoke discussion on low tax policy implemented in in 2007 and 2008 and to analyze its suitableness and eventually to provoke a tax policy amendment debate.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3149
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p593__DialogueBook3bul2016_69_79.pdf 521.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов