ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Author: Игнатова, Николинка; Ignatova, Nikolinka
Abstract: В студията се анализират и сравняват показателите, които характеризират конкурентните предимства на жилищните имоти в два района на страната - Северен централен и Южен централен район. Основните критерии за избора на двата района са - средната жилищна площ, падаща се на един обитател; структурата на жилищните сгради; местоположението (локацията) на двата района и броят на областите в тях. Обект на изследването са жилищните имоти в Северен и Южен централен район с техните области – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Предмет на изследването са показателите – цени и качество (асортиментна структура) на жилищните имоти, които характеризират конкурентните им предимства. Времевият период на изследването е от 2010 до 2014 г.. Анализирани са влиянието на отделните фактори на микро и макросредата върху пазара и конкурентните предимства на жилищните имоти. The study analyzes and compares the indicators characterizing the competitive advantages of residential properties in two regions of the country – the north and south-central region. The main criteria for the selection of the two regions are the average living area per occupant, the structure of the buildings, the location of both regions and the number of counties therein. Subject of analysis are the residential properties in the northern and southern central region and the counties therein – Veliko Tarnovo, Gabrovo, Razgrad, Ruse, Silistra, Kardzhali, Pazardzhik, Plovdiv, Smolyan, and Haskovo. The study is focused on following indicators: price and quality (range) of residential properties, characterizing their competitive advantages. The time period of the study is from 2010 to 2014. The study analyzes the impact of individual factors of micro and macroenvironment on the market and the competitive advantages of residential property.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3167
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p605__DialogueBook4bul2016_58_83.pdf 873.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов