НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА КАТО КРИЗИСНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО: СИМПТОМИ, ФАКТОРИ И СТАДИИ НА РАЗВИТИE

DSpace/Manakin хранилище

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА КАТО КРИЗИСНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО: СИМПТОМИ, ФАКТОРИ И СТАДИИ НА РАЗВИТИE

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА КАТО КРИЗИСНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО: СИМПТОМИ, ФАКТОРИ И СТАДИИ НА РАЗВИТИE
Автор: Иванова, Гергана; Ivanova, Gergana
Резюме: В резултат на увеличаващия се брой предприятия открили производство по несъстоятелност през последните години, въпросът за усъвършенстване на диагностиката на несъстоятелността на предприятията придобива ключово значение за стабилността на икономиката. В настоящето изследване се представят факторите, симптомите и стадиите на развитие на несъстоятелността като кризисно финансово състояния в предприятието и на тази основа се предлага подход за диагностика на заболяването „несъстоятелност“. В изследването са разгледани три значения на несъстоятелността и са изведени нейните характерни черти. Рисковите фактори, отключващи процеса на развитие на финансовата несъстоятелност, са разделени на два вида: вътрешни и външни. В статията са изведени, разграничени и формулирани четири стадии на развитие на финансовата несъстоятелност, всеки един от които се характеризира с определени симптоми. As a result of the increasing number of enterprises, which have initiated insolvency proceedings in the recent years, the problem of improving the diagnosis of the insolvency of enterprises acquires the key importance for the stability of the economy (becomes a matter of great). This study presents the factors, symptoms and stages of insolvency development as a crisis financial position in the enterprise and on this basis it approach a methodology for diagnosing the disease „insolvency“. The study identifies three meanings of insolvency and brings out its characteristic features. The risk factors triggering the development process of financial insolvency are divided into two types: internal and external. The article outputs, identifies and formulates four stages, characterizing the development of financial insolvency, each of which is characterized by certain symptoms.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3168
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p606__DialogueBook4bul2016_84_102.pdf 891.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов