ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

DLib Repository

ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Show full item record

Title: ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
Author: Друмева, Мариана; Drumeva, Mariana
Abstract: В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство (диплография) и включването на търговски и счетоводни учебни дисциплини в учебните програми на училищата. Отделя се внимание на първото търговско училище по българските земи, открито от Д. Ем. Шишманов през 1873 г. Разглежда се усъвършенстването на търговските методи и практики на свищовските търговци под влиянието на напредъка в образованието. В статията се достига до извода, че взаимната връзка и взаимната обвързаност на търговското образование и търговската практика е важен фактор за стопанския просперитет на град Свищов през Възраждането. The article examines the prevalence of knowledge in the field of trading in the town of Svishtov during the Bulgarian Revival in the form of books containing knowledge in trading; handbooks specialized in commercial and legal matters and double-entry bookkeeping (diplography) and the inclusion of disciplines such as commerce and accounting in the curricula of schools. Attention is paid to the first commercial school in Bulgarian lands founded by D. Em. Shishmanov in 1873. Improvement of trading methods and practices of Svishtov merchants influenced by the progress in education have been viewed in this paper.It has been concluded that interconnection and interdependence of education and practice in trading is an important factor for the economic prosperity of the town of Svishtov during the Bulgarian Revival period.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3169
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p607__DialogueBook4bul2016_103_118.pdf 487.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов