ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
Автор: Друмева, Мариана; Drumeva, Mariana
Резюме: В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство (диплография) и включването на търговски и счетоводни учебни дисциплини в учебните програми на училищата. Отделя се внимание на първото търговско училище по българските земи, открито от Д. Ем. Шишманов през 1873 г. Разглежда се усъвършенстването на търговските методи и практики на свищовските търговци под влиянието на напредъка в образованието. В статията се достига до извода, че взаимната връзка и взаимната обвързаност на търговското образование и търговската практика е важен фактор за стопанския просперитет на град Свищов през Възраждането. The article examines the prevalence of knowledge in the field of trading in the town of Svishtov during the Bulgarian Revival in the form of books containing knowledge in trading; handbooks specialized in commercial and legal matters and double-entry bookkeeping (diplography) and the inclusion of disciplines such as commerce and accounting in the curricula of schools. Attention is paid to the first commercial school in Bulgarian lands founded by D. Em. Shishmanov in 1873. Improvement of trading methods and practices of Svishtov merchants influenced by the progress in education have been viewed in this paper.It has been concluded that interconnection and interdependence of education and practice in trading is an important factor for the economic prosperity of the town of Svishtov during the Bulgarian Revival period.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3169
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p607__DialogueBook4bul2016_103_118.pdf 487.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов