УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

DLib Repository

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

Show full item record

Title: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ
Author: Антов, Момчил; Кулчев, Красимир
Abstract: Съвременните тенденции в развитието на митническия контрол са свързани с разработването и внедряването на нови контролни процедури, позволяващи едновременното ефективно проявление на неговите основни функции – фискална, икономическа и защитна. Целта е постигането на баланс между непрекъснато нарастващите изисквания към митническите администрации по отношение на сигурността и безопасността на международната търговия и желанието на търговците за лесно и бързо митническо оформяне на техните стоки. Във връзка с това водеща роля имат т.нар. „опростени митнически процедури” и в частност статутът „Одобрен икономически оператор”. Приложението му е свързано с определени изисквания (условия), които трябва да бъдат покрити от страна на лицата, желаещи да получат достъп до конкретни улеснения в хода на обхващащите дейността им митнически производства. Това налага необходимостта от наличието на контролни механизми, позволяващи удостоверяване степента на покритие на тези изисквания. От позицията на митническия контрол проверките по отношение на критерия за финансова платежоспособност излизат извън рамките на конвенционалното му приложение, което е причина за наличието на някои трудности при тяхното осъществяване. Приоритетно приложение тук намира финансовият анализ, но към момента в митническата ни администрация няма разработена единна аналитична методика, позволяваща достигането до по-точни и конкретни изводи и оценки. В настоящата разработка се разглеждат особеностите на митническия контрол по отношение на посочения критерий и се предлагат два аналитични подхода, позволяващи извършването на по-прецизни изследвания на финансовата платежоспособност на лицата със статут на „Одобрени икономически оператори”. Това са изготвяне на комплексни оценки и анализ на индивидуални коефициенти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3171
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p574__YearbookBook119bul2016_207_240_.pdf 1.901Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов