В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА

DSpace/Manakin хранилище

В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА
Автор: Михаил, Зверяков
Резюме: В статията се прави анализ на теоретичната концепция за изход от криза, предложена от спечелилия нобелова награда П. Кругман, и приложението на нейните основни положения при търсене на пътища за излизане от кризата в развитите страни и Украйна. Показана е особеността при прилагането на Кейнсианската теория в националната икономика. Доказана е необходимостта от развитие на алтернативен икономически модел, приложим за икономиката на Украйна. Предложени са теоретични подходи за изграждане на нов икономи- чески модел, основан на промяна в настоящата система за разпределение на съвкупната добавена стойност, в полза на увеличение темпа на акумулиране като необходимо условие за устойчив икономически растеж.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3183
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p608__Economics21Book2bul2016_3_22.pdf 2.077Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов