ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО

DLib Repository

ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО

Show full item record

Title: ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО
Author: Мишева, Ирена
Abstract: В изследването се поставя проблематиката, свързана с управление‐ то и регулирането на екологичния риск и екологичното поведение с рисково опасни производства. Основен акцент в изследването е екологичното застра‐ ховане като елемент от корпоративния риск мениджмънт в индустрията. Приоритетно място заема въпросът за ролята на застраховането като инс‐ трумент в управленската структура на стопанските субекти. Разглеждат се и взаимоотношенията между корпоративния риск мениджмънт и другите видо‐ ве мениджмънт на предприятията с опасно производство по повод опазването на околната среда. Авторът анализира динамиката в търсенето на застрахо‐ ването на отговорността срещу замърсяване на околната среда от индус‐ триалните предприятия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3185
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p610__Economics21Book2bul2016_65_92.pdf 2.117Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов