ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО

DSpace/Manakin хранилище

ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО
Автор: Мишева, Ирена
Резюме: В изследването се поставя проблематиката, свързана с управление‐ то и регулирането на екологичния риск и екологичното поведение с рисково опасни производства. Основен акцент в изследването е екологичното застра‐ ховане като елемент от корпоративния риск мениджмънт в индустрията. Приоритетно място заема въпросът за ролята на застраховането като инс‐ трумент в управленската структура на стопанските субекти. Разглеждат се и взаимоотношенията между корпоративния риск мениджмънт и другите видо‐ ве мениджмънт на предприятията с опасно производство по повод опазването на околната среда. Авторът анализира динамиката в търсенето на застрахо‐ ването на отговорността срещу замърсяване на околната среда от индус‐ триалните предприятия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3185
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p610__Economics21Book2bul2016_65_92.pdf 2.117Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов