УПРАВЛЕНИЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
Author: Зафирова, Цвета
Abstract: В стратегическото управление рискът има особено значение при избора на алтернатива в стратегическите решения. В специализираната лите- ратура съществуват много методи и модели за определянето на финансовия риск. В стратегическия избор не малко влияние оказва и т.нар. нефинансов риск. От него в голяма степен зависи правилният избор на стратегическо решение. Целта на студията е да предложи технология за управление на нефи- нансовия риск при вземане на стратегически решения. Тя е изведена на основата на теоретични изследвания на учени, добрите световни практики и методологията на стратегическото управление. Предложената технология, паралелно с детайлно изяснените етапи в нея, ще помогнат на организациите при вземане на управленски решения, вкл. и стратегически.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3189
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p578__Economics21Book1bul2016_3_21.pdf 1.836Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов