УСТОЙЧИВОСТ НА ФЕРМАТА

DSpace/Manakin хранилище

УСТОЙЧИВОСТ НА ФЕРМАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: УСТОЙЧИВОСТ НА ФЕРМАТА
Автор: Башев, Храбрин
Резюме: Статията дава отговор на въпросите „какво представлява устойчивостта на фермата”, „кои са механизмите и формите за управление на фермерската устойчивост”, и „как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанс- тва”. Първо се анализира развитието на „концепцията” за устойчивост на фермата и тя се дефинира като способност на дадено стопанство да поддържа своите управленчески, икономически, екологически и социални функции в дългосрочен план. След това се систематизират принципните механизми и форми на управление на фермерска устойчивост, които включват институционалната среда, пазарни, частни, колективни, обществени и хибридни форми. След това се предлага система от критерии и показатели за оценка равнището на устойчивост на земеделските стопанства в съвременния етап от развитието на нашето селско стопанс- тво. Накрая се представя подход за анализ и оценка на системата за управление на фермерската устойчивост.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3190
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p579__Economics21Book1bul2016_22_58.pdf 2.279Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов