ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
Автор: Котева, Нина
Резюме: Целта на статията е да се изследват равнището и тенденциите на изменение на основни показатели, характеризиращи икономическата ефективност и финансовата устойчивост на земеделските стопанства. Изследването се базира на официална статистическа информация (НСИ, МЗХ, Eurostat) и обхваща периода 2006–2013 г. Използват се следните методи на изследване: системен и сравнителен анализ; метод на статистическите групировки, индуктивни и дедуктивни методи за анализ. Резултатите от изследването показват, че няма ясно изразена трайна тенденция към повишаване на ефективността и финансовата устойчивост на земеделските стопанства в страната. Икономическите резултати на стопанствата с полски култури многократно превишават постигнатите показатели в останалите типове стопанства, което се дължи главно на по-големите размери на стопанствата и получена подкрепа, а не на по-ефективно производс- тво. Най-неблагоприятно е състоянието на стопанствата с трайни насаждения
URI: http://hdl.handle.net/10610/3191
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p580__Economics21Book1bul2016_59_82.pdf 1.928Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов